Nagy Dezső r. alezredes: fémbe öntött életút

A személyi anyagok egyik szépsége az életút, amelyet kirajzolnak. Nagy Dezső r. alezredes 1945-től kicsit több, mint negyven éven át dolgozott a rendőrség állományában, kezdetben járőrként, később körzeti megbízottként, majd a minisztériumban, humánpolitikai területen. Kitüntetései – a r. tizedesként kapott 48-as Díszérmétől a 30 éves munkája után neki adományozott Vörös Csillag Érdemrendjén át a nyugállományba vonulására kapott arany fokozatú Haza Szolgálatáért Érdeméreméig – ezt az életutat követik végig.


Kiss Ferenc: szerénységgel az aranycsillagig

A hangsúlyozottan a puritanizmust hirdető, és ezt a visszafogott külső mellett a felhasznált anyagokban is érvényesíteni igyekvő szocialista rendszer is tett kivételt egyes kitüntetései kapcsán: a Szocialista Munka Hőse és a Magyar Népköztársaság Hőse kitüntető cím jelvénye is – igaz, előbbi csak 1965-től – aranyból készült. Az indokolás érthető: a rendszer így próbálta meg kifejezni e kitüntető címek – és az arra érdemesített személyek – magas társadalmi presztízsét, illetve természetesen az elismerés elnyeréséhez vezető teljesítmény kimagasló voltát. A Szocialista Munka Hőse kitüntető címben – az aranyjelvényével együtt – mindössze 41-en részesültek 1965 és 1988 között, egyikük volt a magas elismerést 1981. május 1-jével elnyerő, nyírteleki Kiss Ferenc. Az alábbiakban az ő anyagát – és ezen keresztül az életútját – mutatjuk be.

Kiss Ferenc 1929. december 14-én született, Nyíregyházán, szegényparaszti családba. Kilencen voltak testvérek, négy lány, öt fiú. Édesapjuk, az 1903-as születésű id. Kiss Ferenc a felszabadulás előtt cselédként dolgozott a Dessewffy család által tulajdonolt királyteleki grófi birtokon. Édesanyjuk, Cziránku Mária a háztartásban dolgozott. A nyírteleki elemi iskola elvégzését követően, 1942-től, napszámosként Kiss Ferencet is foglalkoztatták a birtokon. A család 1945 után 10 hold földet kapott, amelyet maga művelt meg, egészen az 1951-es téeszesítésig. Id. Kiss Ferenc utána, 1965-ös nyugdíjazásáig, a Nyírtelek-Gyulatanyai Állami Gazdaságnál állt alkalmazásban traktorosként. Kiss Ferenc 1945-ben tanulónak szegődött egy nyíregyházi cipész kisiparoshoz, 1948-ban viszont visszatért a családjához, és alkalmi munkákat vállalt. 1950-től a Nyíregyházi Áramszolgáltató Vállalatnál kezdett el dolgozni, ahol – egy a katonai szolgálata miatti megszakítással – egészen 1955-ig alkalmazásban állt. 1953-ban villanyszerelői szakvizsgát tett. 1955 őszén, áthelyezéssel, a Magyar Néphadsereg MN. 6060-as számú alakulatához (Elektrotechnikai Javító Üzem, Nyírtelek) került, mint villanyszerelő. A Magyar Néphadsereg polgári alkalmazottjaként egészen 1987-es nyugdíjazásáig a javító üzemnél dolgozott. A Szocialista Munka Hőse kitüntető címben 1981. május 1-jével részesült, nyolcadmagával, a hivatalos indokolás szerint „a szocialista munkaversenyben az V. ötéves terv időszakában elért eredményeik elismeréséül”. A Magyar Néphadsereg „kötelékéből” kizárólag ő kapta meg a magas elismerést. Kiss Ferenc a család visszaemlékezése szerint segítőkész, melegszívű ember volt, akire úgy a munkahelyén, mint otthon mindig számítani lehetett. „Jöhettek akár az éjszaka közepén, hogy Feri bácsi, baj van, szerelni kell, ő azonnal ugrott” – emlékeznek vissza a gyermekei. Szerénységét mutatja, hogy a családi anekdota szerint „egészen addig, amíg át nem vette Losonczitól, egyszerűen nem tudta elhinni, hogy tényleg megkapta a magas kitüntetést.” Kiss Ferenc 1993-ban hunyt el, Nyírtelek temetőjében nyugszik.

A Szocialista Munka Hőse kitüntető címet 107 személy kapta meg 1953 és 1988 között, közülük Kádár János háromszor. 1953 és 1956 között a jelvény tombakból készült, Kádár 1962-ben fémjelzett ezüstöt kapott, 1965-től pedig fémjelzett aranyat adományoztak, összesen 41-et (a Kituntetesek.hu becslései szerint nagyjából félszáz aranyjelvény készülhetett). Kiss Ferenc szettjében a jelvény az 1972-es típus 1981-es változata, a csillagon szegecseléssel rögzített kalapács-búzakalász díszítménnyel, keretes szerkezetű, a trikolór sávban vékony vörös és zöld csíkozású szövettel borított szalaggal, a hátlapon rugós szerkezetű rögzítőtűvel. A csillagon három beütő (nemesfém-hitelesítő “H” hivataljegye, “PV” névjel, 1966. január 1-je utáni lófejes 14 karátos aranyfémjel) található. A jelvény fejsze alakú csattal ellátott, nem emeletes szerkezetű, műbőr borítású tokban foglal helyet, amely identikus a Magyar Népköztársaság Hősének dobozával. Különösen impresszív az adományozó okirat, amely az alacsonyabb elismerésekéhez képest nagyobb méretű. Szövegezése: „A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Kiss Ferencnek, a Magyar Néphadsereg elektrotechnikai javító üzeme villanyszerelő csoportvezetőjének a szocialista munkaversenyben az V. ötéves terv időszakában elért eredményei elismeréséül a Szocialista Munka Hőse kitüntetést és kitüntető címet adományozza.” Az anyag része az elnöki tanács 1981. április 22-i meghívója az április 30-i ünnepélyes kitüntetésátadásra, hat fénykép (egy a kitüntetésátadásról Losonczi Pállal, továbbá három munkahelyi és két viselési fotó), Kiss Ferenc 1972-ben írt önéletrajza, valamint korabeli, az elismeréssel kapcsolatban megjelent, Kiss Ferenc munkásságát méltató újságcikkek.